Ciclul de proiecte culturale "Restauratori români":

proiectele îşi propun să readucă în actualitate şi să pună în valoare opera înaintaşilor arhitecţi, reprezentanţi de seamă ai şcolii româneşti de restaurare, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice şi al Direcţiei Monumentelor Istorice.


Ciclul de proiecte culturale intitulat "Restauratori români" a fost iniţiat în anul 2014, prin evocarea activităţii de restaurator a arhitectului Horia Teodoru (1894-1976), fiind urmat, în anul 2015, de proiectul cultural dedicat arhitectului Ion D. Trajanescu (1875-1964), iar in 2016 de proiectul cultural dedicat arhitectul Ştefan Balş (1902-1994).
Proiectele constau în cercetarea, digitizarea şi inventarierea documentelor datorate arhitecţilor evocaţi, aflate în arhiva şi biblioteca Institutului Naţional al Patrimoniului.
Prin înlesnirea accesului publicului specializat precum şi a publicului larg la documente legate de istoria arhitecturii româneşti şi de protejarea monumentelor istorice aflate în arhive şi prin difuzarea activităţii unor mari restauratori români, proiectul îşi propune să contribuie la sporirea interesului şi întărirea ataşamentului pentru protejarea patrimoniului cultural.
Proiecte culturale au fost realizate cu finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii".